Deliri Quotidià

Peces de l’espectacle de creació Deliri Quotidià dirigit per Joan Cusó, estrenat el gener de 2013 a Can Felipa. Aparicions amb amb Mikel Tamarit i Ester Solà.Leave a Reply

Contes inquietants
Contes amb Kamishibai
Laura Bernis Aznar 10
Dones fora dels marges